No er julestria snart over oss igjen, og då er det greit å ha orden i sysakene! Elevane i 6&7 klasse har allerede starta å ferdigstille julegåvene sine. Her tenker vi koronatrygg og kortreist handel, stor kreativitet både inni og utanpå, og ikkje minst miljøvennlig gjenbruk frå avisveka vår!
Heldige er dei som får pakke opp desse. Berre å glede seg! 🎅Del innlegget :