Idrettslaget planlegg bygging av turveg frå uteskulen til “Sætrevegen”
På denne måten vil ein knytte det flotte naturområdet saman med området til skulen, idrettsanlegget og gangveier videre i bygda.
Vegen vil bli omlag 600meter lang og ha ei kostnadsramme på 462 000,-
Idrettslaget samarbeider med grunneigarane for å realisere dette prosjektet og det vil bli jobba med vidare planar utover vinteren.
Det vil bli søkt om spelemidlar til prosjektet og vi håpar å kunne starte arbeidet allereie til våren.

Del innlegget :

Close Menu