Hjarteleg velkomen til skulestart måndag 23. august kl. 08.30🌞 Vi gledar oss til å ta imot nye og gamle elevar til skuleåret 2021-2022 her på Hundeidvik Privatskule. Vi har i år to nye tilsette. Svein Tore Sørgård, blir kontaktlærer for 7. klasse, og Ådne Brunstad har tatt over rolla som rektor/dagleg leiar for Hundeidvik privatskule. Torje har slutta, og har byrja på Ullavik skule. Vi ynskjer han lukke til vidare 🙂 Ny læreplan er innført, sjølv om det er mykje for dei tilsette å setje seg inn i førebels. Eit arbeid som fortsette dette året, og som er lærerikt og spennende for alle. Elevtalet har gått litt ned til dette skuleåret, men vi får inn fire nye førsteklassingar, så vi blir 32… Mer

Hundeidvik Privatskule, profile pictureKan være et bilde av blomst, natur og tekst

Del innlegget :