Innkalling til generalforsamling for 2019

Det blir med dette kalla inn til generalforsamling i Hundeidvik Privatskule AS

Tysdag 5.mai kl. 19.00

På grunn av den spesielle situasjonen med Korona virus, vil generalforsamlinga bli gjennomført som nettmøte. Ta kontakt med styreleiar for å få tilgang.

Dagsorden:

  1. Opning ved styreleiar
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  3. Val av møteleiar.
  4. Val av person til å skrive under protokollen i lag med møteleiar.
  5. Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning.
  6. Disponering av årets resultat.
  7. Godkjenning av revisor sitt honorar.
  8. Val av styre.

Vel møtt!

Hundeidvik 20.4.2020

Ronny Utgård

Styreleiar

Del innlegget :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email