Hundeidvik Privatskule, profile pictureKan være et bilde av tekst som sier 'HUNDEIDVIK PRIVATSKULE AS Innkalling til generalforsamling for 2021 Hundeidvik PRIVATSKULE Det blir med dette kalla inn generalforsamling Hundeidvik Privatskule AS Tirsdag 25. mai 18.00 pả Hundeidvik Privatskule Dagsorden: 1. Opning ved styreleiar Godkjenning innkalling og dagsorden moteleiar Val person ila skrive under protokollen lag med moteleiar Godkjenning arsregnskap styrets beretning Disponering av arets resultat Godkjenning av revisor sitt honorar 8. Val styre Regnskap m/noter, styrets arsberetning og revisors beretning fắr du ved Vel mott! kontakte styret Hundeidvik 11.05.2021 Aong Llfeind Ronny Utgard Styreleiar'

Del innlegget :