Då er det herved bekrefta: Barna i SFO ruler!!! Dag 2 i haustferien brukte…