Viktig påminning om eigenberedskap. Har du tenkt på kva du sjølv kan førebu for…

Viktig påminning om eigenberedskap. Har du tenkt på kva du sjølv kan førebu for å sikre deg og dine i høve til uønska hendingar; ver og vind, straumbrot og vassmangel,…

Continue Reading Viktig påminning om eigenberedskap. Har du tenkt på kva du sjølv kan førebu for…

VIKTIG MELDING!!! Foreldra må kome å tømme garderobeplassane til borna sine før skuleferien. Også…

VIKTIG MELDING!!! ? Foreldra må kome å tømme garderobeplassane til borna sine før skuleferien. Også dei som skal ha borna i SFO sommarvekene!!! Dette må gjerast innan onsdag ettermiddag pga…

Continue Reading VIKTIG MELDING!!! Foreldra må kome å tømme garderobeplassane til borna sine før skuleferien. Også…

Vinterferiesyssel! “Det er lov å bruke hovudet å vere litt glup. Det er viktig…

Vinterferiesyssel! "Det er lov å bruke hovudet å vere litt glup. Det er viktig å tenke miljø! Ikkje kast det på dynga, men køyr det i loop. Det er viktig…

Continue Reading Vinterferiesyssel! “Det er lov å bruke hovudet å vere litt glup. Det er viktig…