Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven kommune har kompetansemidlar til fordeling av stipendSykkylven kommune søkjer årleg Fylkeskommunen om kompetansemidlar som ein vidare tildeler som stipend til bachelor studentar innan helse og sosialfag heimehøyrande i kommunen.

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Høyring - Bustadsosial handlingsplan 2016-2026Bustadsosial handlingsplan er no ute på høyring. Planen er tenkt å gå til politisk handsaming i Levekårsutvalet 4. oktober, vidare derifrå til formannskapet og…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Forbodet mot bruk av open eld utandørs, er no oppheva av brannsjefen

.Sykkylven - Brannsjefen opphevar det generelle forbodet mot open eld utandørs i Sykkylven KommuneSlik veret er no så er det ikkje lenger behov for noko forbod, men vi ber likevel…

Continue Reading Forbodet mot bruk av open eld utandørs, er no oppheva av brannsjefen

Kjersti Andreassen vidare til landsfestivalen i Trondheim Sjå her:

Kjersti Andreassen vidare til landsfestivalen i Trondheim Sjå her:Sykkylven - Uttatt til Landsfestivalen i UKMKjersti Andreassen går vidare frå fylkesmønstringa i UKM systemet til landsfestivalen i Trondheim.

Continue Reading Kjersti Andreassen vidare til landsfestivalen i Trondheim Sjå her:

Høyringsfrist Samfunnsplan Les meir her:

Høyringsfrist Samfunnsplan 31.05.11 Les meir her:Sykkylven - Skaparglede som grunnlag for utvikling!Samfunnsplan for Sykkylven vert lagt ut på høyring med høyringsfrist 31.mai 2011. Planen har ein visjon om at vidare…

Continue Reading Høyringsfrist Samfunnsplan Les meir her: