Kommunedelplan vedteken av kommunestyret Meir info:

Kommunedelplan vedteken av kommunestyret Meir info:Sykkylven - Kunngjering av planvedtakKommunedelplan for områda kring Nysætervatnet vart  i  medhald av plan- og bygningslova § 11-15,  vedteken av  Sykkylven kommunestyre den 26.05.2014. 

Continue Reading Kommunedelplan vedteken av kommunestyret Meir info: