Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Oppstart av planarbeid - Detaljreguleringsplaner Gang-/sykkelveg Aursneset-Hjellegjerde og Rundkøyring FV73/RV60 ved småbåthamna på AureDet er varsla oppstart av planarbeid for gang/-sykkelveg mellom Aursneset-Hjellegjerdet og for rundkjøyring i krysset…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Lastølen og DrotninghaugstølenDet er varsla oppstart av planarbeid for områda Lastølen og Drotninghaugstølen innanfor kommunedelplan for områda kring Nysætervatnet.

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link