I haust har nokre studentar frå UMB hatt som oppgåve å analysere landbruket i…

I haust har nokre studentar frå UMB hatt som oppgåve å analysere landbruket i Sykkylven, Stranda og Norddal kommune. Resultatet av dette feltarbeidet, kan de lese i rapporten studentane har…

Continue Reading I haust har nokre studentar frå UMB hatt som oppgåve å analysere landbruket i…