Søknad om tilskot for spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) har søknadsfrist 15. april 2014.…

Søknad om tilskot for spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) har søknadsfrist 15. april 2014. Meir informasjon finn de her:Sykkylven - Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) – Søknadsfrist: 15. april 2014Føremålet…

Continue Reading Søknad om tilskot for spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) har søknadsfrist 15. april 2014.…

Det er no klart for ny runde med spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL). Eigarar…

Det er no klart for ny runde med spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL). Eigarar av landbrukseigedomar, grunneigarlag eller føretak registrert i einingsregisteret kan søkje om SMIL-tilskott. Søknadsfristen er i år…

Continue Reading Det er no klart for ny runde med spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL). Eigarar…