I dag gjekk startskotet for kampanjen “Hopp for hjertet”, i regi av Nasjonalforeningen for…

I dag gjekk startskotet for kampanjen "Hopp for hjertet", i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Perfekt hoppever i dag...

Continue Reading I dag gjekk startskotet for kampanjen “Hopp for hjertet”, i regi av Nasjonalforeningen for…

I regi av Sykkylven kommune er det fleire brukarundersøkelsar under planlegging. Resultatet av desse…

I regi av Sykkylven kommune er det fleire brukarundersøkelsar under planlegging. Resultatet av desse undersøkelsane skal seinare vere grunnlag for utarbeiding av mål for dei kommunale tenestene. Sjølve undersøkingane vert…

Continue Reading I regi av Sykkylven kommune er det fleire brukarundersøkelsar under planlegging. Resultatet av desse…