Mykje rusk og rask å finne under dagens ryddedugnad der heile skulen deltok. Her…

Mykje rusk og rask å finne under dagens ryddedugnad der heile skulen deltok. Her er 5.- 6. og 7.trinn fotografert ilag med storfangsten dei fann nede på sanden og omegn....…

Continue Reading Mykje rusk og rask å finne under dagens ryddedugnad der heile skulen deltok. Her…