Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Planoppstart Kommunedelplan Sentrum - IkornnesPlanprogram vert lagt ut til høyring, og det vert invitert til innspel om endra arealbruk. Planområde framgår av kart over.Frist for uttale/innspel er 20.oktober…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link