Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Oppstart av planarbeid - Detaljregulering av felt F21 innanfor kommuendelplanen for areala kring NysætervatnetI medhald av plan- og bygningslova § 12-8, varslast oppstart av privat reguleringsplan; Detaljregulering av…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Oppstart av planarbeid - Detaljreguleringsplaner Gang-/sykkelveg Aursneset-Hjellegjerde og Rundkøyring FV73/RV60 ved småbåthamna på AureDet er varsla oppstart av planarbeid for gang/-sykkelveg mellom Aursneset-Hjellegjerdet og for rundkjøyring i krysset…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Lastølen og DrotninghaugstølenDet er varsla oppstart av planarbeid for områda Lastølen og Drotninghaugstølen innanfor kommunedelplan for områda kring Nysætervatnet.

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Det er no starta med planarbeid og detaljregulering for gnr. 14 bnr. 433 i…

Det er no starta med planarbeid og detaljregulering for gnr. 14 bnr. 433 i Sykkylven kommune. Les meir her:Sykkylven - KunngjeringOppstart av detaljregulering for gnr. 14 bnr. 433.

Continue Reading Det er no starta med planarbeid og detaljregulering for gnr. 14 bnr. 433 i…