Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Oppstart av kommunalt legesenter. Er DU ein av vår nye medarbeidarar?Sykkylven kommunen styrkjer no den kurative legetenesta, og opprettar eit kommunalt legesenter frå 1.3.2019. Kommunen søkjer nye dyktige…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Løypeplan - Kunngjering planoppstart - Høyring planprogramNærings- og utviklingsutvalet vedtok 28.februar å starte arbeidet med ein eigen løypeplan for områda kring Nysætervatnet. Planprgram vert lagt ut til høyring.…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Oppstart av planarbeid - Detaljregulering av felt F21 innanfor kommuendelplanen for areala kring NysætervatnetI medhald av plan- og bygningslova § 12-8, varslast oppstart av privat reguleringsplan; Detaljregulering av…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Oppstart av planarbeid - Detaljregulering sentrumskule SykkylvenI medhald av Plan- og bygningslova §12-8 varslast det oppstart av arbeid med detaljregulering av ny sentrumsskule Sykkylven, gnr/bnr. 14/12 m.fl. Samstundes…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Oppstart av BAPP-grupper våren 2017BAPP er eit førebyggande gruppetilbod (leike- og snakkegrupper) for barn i alderen 8-12 år der ein eller begge foreldre har psykiske problem og/eller avhengighetsproblematikk.…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link