Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Utlegg av rådmannen sitt budsjettutkast 2018 og formannskapet sitt vedtakRådmannen sitt budsjettutkast og formannskapet sitt vedtak skal jf. kommunelova leggast ut til offentleg høyring før handsaming i kommunestyret.Protokoll…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Detaljregulering for gang- og sykkelveg Aursneset-Hjellegjerde - 1.gongs høyring og offentleg ettersynI medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 20.11.2017 å leggje…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Detaljregulering for Aure, rundkøyring ved småbåthamna - Høyring og offentleg ettersynI medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet den 04.09.2017 å leggje planforslag Detaljregulering…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - SymjehallaneSykkylven symjehall opnar 4. september med revmatikerbading. Offentleg bading opnar tysdag 5. september - familiebading. Velledalen symjehall opnar måndag 11. september grunna pågåande vedlikehald.

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link