Vi har ledige stillingar som helsesøster og barnevernskonsulent. Sjå heimesida vår for meir informasjon,…

Vi har ledige stillingar som helsesøster og barnevernskonsulent. Sjå heimesida vår for meir informasjon, samt fleire ledige stillingar:Sykkylven - Ledige stillingar - Helsesøster og BarnevernkonsulentHelsesøster, 85% st., eit års vikariat…

Continue Reading Vi har ledige stillingar som helsesøster og barnevernskonsulent. Sjå heimesida vår for meir informasjon,…

Det vert meldt om auka overvåking før mogleg ekstremver. Les meldinga frå Meteorologisk institutt…

Det vert meldt om auka overvåking før mogleg ekstremver. Les meldinga frå Meteorologisk institutt her:Sykkylven - Melding frå Fylkesmannen:Det vert meldt om auka overvåking før mogleg ekstremver. Denne meldinga er…

Continue Reading Det vert meldt om auka overvåking før mogleg ekstremver. Les meldinga frå Meteorologisk institutt…

Det er meldt om store nedbørsmengder, og mogleg OBS varsel om ekstremver i form…

Det er meldt om store nedbørsmengder, og mogleg OBS varsel om ekstremver i form av vind laurdag. Les meldinga frå fylkesmannen her:Sykkylven - Melding frå NVEom store nedbørsmengder og frå…

Continue Reading Det er meldt om store nedbørsmengder, og mogleg OBS varsel om ekstremver i form…

VIKTIG MELDING! vassmangel bør ein no spare på vatnet slik at ein kan behalde…

VIKTIG MELDING! P.G.A. vassmangel bør ein no spare på vatnet slik at ein kan behalde det lengst mogleg. Les meir her:Sykkylven - Vassmangel i høgastliggande område i Vikedalen i SykkylvenDelar…

Continue Reading VIKTIG MELDING! vassmangel bør ein no spare på vatnet slik at ein kan behalde…