Sommar og herleg late feriedagar i SFO dag 3.️ Mellom skapvask og hyllerydding gjekk…

Sommar og herleg late feriedagar i SFO dag 3.☀️🌻🎶💃 Mellom skapvask og hyllerydding gjekk mykje av dagen til inntak av vafler og utløp for energi med "Just dance"☀️🌻🎶💃 Er det…

Continue Reading Sommar og herleg late feriedagar i SFO dag 3.️ Mellom skapvask og hyllerydding gjekk…

Opningstid rådhuset Veke 25 – 32 ( – ) Kl. 10:00 – 14:00 Dersom…

Opningstid rådhuset Veke 25 – 32 (17.06 – 09.08.2019) Kl. 10:00 – 14:00 Dersom du har ein avtale utanom opningstid kjem tilsett og møter deg ved døra. Har du spørsmål…

Continue Reading Opningstid rådhuset Veke 25 – 32 ( – ) Kl. 10:00 – 14:00 Dersom…

Sykkylven – Asfaltering – Nysætervegen

http://www.sykkylven.kommune.no/Modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=14141&Category.ID=592Det vert stengt veg frå Skitrekket og fram mot Tudalsbakken i morgon mellom kl 0800-1900.Etterpå kan vi gle oss over nylagt asfalt :)

Continue Reading Sykkylven – Asfaltering – Nysætervegen

I dag har 4. og 5. trinn fått oppleve ein aldeles framifrå samfunnsfagtime/historietime. Kjekke…

I dag har 4. og 5. trinn fått oppleve ein aldeles framifrå samfunnsfagtime/historietime. Kjekke Roald Solheim fortalde levande om historia til det flotte Kvernhuset i Hundeidvik, og synte oss vidare…

Continue Reading I dag har 4. og 5. trinn fått oppleve ein aldeles framifrå samfunnsfagtime/historietime. Kjekke…

Mandag 6. august startar SFO opp igjen etter sommarferien!? Opningstida er mellom klokka -…

Mandag 6. august startar SFO opp igjen etter sommarferien!? Opningstida er mellom klokka 07.30 - 16.15. Vi ber om at borna må vere komne til basen innan klokka 09.30. Det…

Continue Reading Mandag 6. august startar SFO opp igjen etter sommarferien!? Opningstida er mellom klokka -…

Måndag 6. august startar SFO opp igjen etter sommarferien!? Opningstida er mellom klokka -…

Måndag 6. august startar SFO opp igjen etter sommarferien!?? Opningstida er mellom klokka 07.30 - 16.15. Vi ber om at borna må vere komne til basen innan klokka 09.30. Kvar…

Continue Reading Måndag 6. august startar SFO opp igjen etter sommarferien!? Opningstida er mellom klokka -…

Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Varslingstest - fjellskred.Åknes/Tafjord Beredskap iks (ÅTB) har på vegne av kommunane langs Storfjorden ansvaret for befolkningsvarslinga ved ei eventuell fjellskredhending. ÅTB skal no teste systema, som er ein…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Gardskart. Meld om endringar til landbrukskontoret innan 15. mars.Gardskartet til NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) inneheld arealinformasjon om landbrukseigedom. Dette kartmaterialet nyttast mellom anna i sakshandsaming og som grunnlag for…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link