Les om nytt Regionalt Miljøprogram på heimesidene våre. Søknadsfrist

20.08.13Sykkylven - Nytt Regionalt Miljøprogram (RMP) - søknadsfrist 20. august 2013Møre- og Romsdal har frå 2013 fått nytt Regionalt Miljøprogram med fleire nye ordningar. Dei fleste ordningane er ført vidare…

Continue Reading Les om nytt Regionalt Miljøprogram på heimesidene våre. Søknadsfrist

Det vert meldt om auka overvåking før mogleg ekstremver. Les meldinga frå Meteorologisk institutt…

Det vert meldt om auka overvåking før mogleg ekstremver. Les meldinga frå Meteorologisk institutt her:Sykkylven - Melding frå Fylkesmannen:Det vert meldt om auka overvåking før mogleg ekstremver. Denne meldinga er…

Continue Reading Det vert meldt om auka overvåking før mogleg ekstremver. Les meldinga frå Meteorologisk institutt…

Les viktig informasjon om Aksjon bustadbrann her:

Sykkylven - Aksjon bustadbrann - røykvarslarens dag 1. desemberAksjon bustadbrann er ein landsomfattande informasjonskampanje som blir arrangert av det lokale brannvernet, Gjensidige, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Norsk brannvernforening.…

Continue Reading Les viktig informasjon om Aksjon bustadbrann her: