Ledige stilligar som kulturskulelærar 20 % fast stilling – hip hop/street ledig omgåande. 20…

Ledige stilligar som kulturskulelærar 20 % fast stilling - hip hop/street ledig omgåande. 20 % fast stilling - visuelle kunstfag ledig omgåande. For fullstendig kunngering sjå heimesida vår:rekruttering.sykkylven.kommune.no

Continue Reading Ledige stilligar som kulturskulelærar 20 % fast stilling – hip hop/street ledig omgåande. 20…

Har du lyst på ny og spanande jobb i Sykkylven? Vi har mange ledige…

Har du lyst på ny og spanande jobb i Sykkylven? Vi har mange ledige stillingar. Fagarbeidar veg og anlegg, konsulentar i HR (løn og personal), sjukepleiarar, prosjektleiar og rettleiar innan…

Continue Reading Har du lyst på ny og spanande jobb i Sykkylven? Vi har mange ledige…

Vi har fleire ledige stillingar ved Sykkylven kulturskule – kanskje noko for deg? Søknadsfrist…

Vi har fleire ledige stillingar ved Sykkylven kulturskule - kanskje noko for deg? Søknadsfrist for alle stillingane er 22.04.2019. For meir informasjon og søknadsskjema: https://rekruttering.sykkylven.kommune.no/recruitment/opening?0

Continue Reading Vi har fleire ledige stillingar ved Sykkylven kulturskule – kanskje noko for deg? Søknadsfrist…

Vi treng sjukepleiarar, fagarbeidarar og miljøterapeut innan helse- og omsorg! Ledige stillingar ved Sykkylven…

Vi treng sjukepleiarar, fagarbeidarar og miljøterapeut innan helse- og omsorg! Ledige stillingar ved Sykkylven bu - og aktivitetssenter (BUAS) og Bu- og rehabiliteringstenestene. For meir informasjon og elektronisk søknadsskjema: https://rekruttering.sykkylven.kommune.no/recruitment/opening?0

Continue Reading Vi treng sjukepleiarar, fagarbeidarar og miljøterapeut innan helse- og omsorg! Ledige stillingar ved Sykkylven…

Ledige undervisningsstillingar i Sykkylven kommune! Gjeld både faste stillingar og vikariat/mellombelse stillingar for skuleåret…

Ledige undervisningsstillingar i Sykkylven kommune! Gjeld både faste stillingar og vikariat/mellombelse stillingar for skuleåret 2019/2020 ved ungdomsskulen og i våre kommunale barneskular. Sjå nærmare informasjon her: https://rekruttering.sykkylven.kommune.no/recruitment/opening;jsessionid=4ACC4B57C9563E90DF165866A3E7E41E?0

Continue Reading Ledige undervisningsstillingar i Sykkylven kommune! Gjeld både faste stillingar og vikariat/mellombelse stillingar for skuleåret…

Vi har ledige stillingar som miljøterapeut og fagarbeidar ved Sykkylven ungdomsskule for skuleåret 2019/2020.…

Vi har ledige stillingar som miljøterapeut og fagarbeidar ved Sykkylven ungdomsskule for skuleåret 2019/2020. Ønskjer du å arbeide med elevar med særskilde behov? Då kan dette vere noko for deg!…

Continue Reading Vi har ledige stillingar som miljøterapeut og fagarbeidar ved Sykkylven ungdomsskule for skuleåret 2019/2020.…