Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Landbrukskonferanse i ØrstaDet vert landbrukskonferanse i Ørsta fredag 8. februar.  Tilskiparane for konferansen er faglaga i landbruket i samband med Ørsta Næringskontor og Landbrukskontoret Ørsta Volda.  Program: 

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Tilskot til utsiktsrydding i landbruket sitt kulturlandskap Søknadsfrist: 15. november.Formålet med tilskot til utsiktsrydding i tilknyting til landbruket sitt kulturlandskap er å medverke til auka utsikt til landbruket…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Tilskot til utsiktsrydding. Frist: 20. september 2016Attgroing av kulturlandskap og vegkantar er ei aukande utfordring mange stader i Norge. I jordbruksoppgjeret 2015 vart avtalepartane samde om å etablere…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Søknad om tilskot for spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) har søknadsfrist 15. april 2014.…

Søknad om tilskot for spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) har søknadsfrist 15. april 2014. Meir informasjon finn de her:Sykkylven - Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) – Søknadsfrist: 15. april 2014Føremålet…

Continue Reading Søknad om tilskot for spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) har søknadsfrist 15. april 2014.…

I haust har nokre studentar frå UMB hatt som oppgåve å analysere landbruket i…

I haust har nokre studentar frå UMB hatt som oppgåve å analysere landbruket i Sykkylven, Stranda og Norddal kommune. Resultatet av dette feltarbeidet, kan de lese i rapporten studentane har…

Continue Reading I haust har nokre studentar frå UMB hatt som oppgåve å analysere landbruket i…

Det er no klart for ny runde med spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL). Eigarar…

Det er no klart for ny runde med spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL). Eigarar av landbrukseigedomar, grunneigarlag eller føretak registrert i einingsregisteret kan søkje om SMIL-tilskott. Søknadsfristen er i år…

Continue Reading Det er no klart for ny runde med spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL). Eigarar…

Jobbar du i landbruket og er interessert i lokal matforedling? Klikk på denne artikkelen…

Jobbar du i landbruket og er interessert i lokal matforedling? Klikk på denne artikkelen og få opp linkar til to spennande kurs; Inn på tunet og MRmatSykkylven - Jobbar du…

Continue Reading Jobbar du i landbruket og er interessert i lokal matforedling? Klikk på denne artikkelen…