Tidlegrøysting frå 1. juli 2019 Frå 1. juli er det mogleg å tidlegrøyste på…

Tidlegrøysting frå 1. juli 2019 Frå 1. juli er det mogleg å tidlegrøyste på Servicetorget på rådhuset. I medhald av vallova §8-1 (4) kan veljarar som oppheld seg innanriks (unnateke…

Continue Reading Tidlegrøysting frå 1. juli 2019 Frå 1. juli er det mogleg å tidlegrøyste på…

Vil du vere ferievikar for Sykkylven kommune i sommar? Sjå kommunen sine heimesider for…

Vil du vere ferievikar for Sykkylven kommune i sommar? Sjå kommunen sine heimesider for meir informasjon:rekruttering.sykkylven.kommune.no

Continue Reading Vil du vere ferievikar for Sykkylven kommune i sommar? Sjå kommunen sine heimesider for…

Vi har ledig fleire stillingar innan helse- og omsorg, både faste stillingar og vikariat!…

Vi har ledig fleire stillingar innan helse- og omsorg, både faste stillingar og vikariat! Sjå kommunen sine heimesider for meir informasjon:rekruttering.sykkylven.kommune.no

Continue Reading Vi har ledig fleire stillingar innan helse- og omsorg, både faste stillingar og vikariat!…

Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Oppstart av kommunalt legesenter. Er DU ein av vår nye medarbeidarar?Sykkylven kommunen styrkjer no den kurative legetenesta, og opprettar eit kommunalt legesenter frå 1.3.2019. Kommunen søkjer nye dyktige…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Det er ledig årsvikariat for lærar ved Sørestranda skule. Søknadsfrist: 8. juli 2018. Sjå…

Det er ledig årsvikariat for lærar ved Sørestranda skule. Søknadsfrist: 8. juli 2018. Sjå kommunen si heimeside for meir informasjon: https://rekruttering.sykkylven.kommune.no/recruitment/opening;jsessionid=40656B7BDAEC933E1E855B1CD2312453?0Enterprise Rekruttering 2017.3.00

Continue Reading Det er ledig årsvikariat for lærar ved Sørestranda skule. Søknadsfrist: 8. juli 2018. Sjå…

Vi søkjer biblioteksjef! Stillinga er ledig frå Søknadsfrist: Du kan lese meir om stillinga…

Vi søkjer biblioteksjef! Stillinga er ledig frå 01.07.2018. Søknadsfrist: 16.04.2018. Du kan lese meir om stillinga på kommunen si heimeside.Enterprise Rekruttering 2017.3.00

Continue Reading Vi søkjer biblioteksjef! Stillinga er ledig frå Søknadsfrist: Du kan lese meir om stillinga…