Søknadsfristen for å søkje på tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tilskot…

Søknadsfristen for å søkje på tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tilskot til drenering av jordbruksjord, er 15. april 2015. Sjå heimesida vår for meir informasjon:Sykkylven - Søk…

Continue Reading Søknadsfristen for å søkje på tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tilskot…