Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Planoppstart Kommunedelplan Sentrum - IkornnesPlanprogram vert lagt ut til høyring, og det vert invitert til innspel om endra arealbruk. Planområde framgår av kart over.Frist for uttale/innspel er 20.oktober…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Vi var så heldige å bli invitert på teater av Blakstad Barnehage onsdag! Det…

Vi var så heldige å bli invitert på teater av Blakstad Barnehage onsdag! Det var Ulla Krulla som varta opp med ei flott forestilling :-) Kjempekjekt for både born og…

Continue Reading Vi var så heldige å bli invitert på teater av Blakstad Barnehage onsdag! Det…

Næringsministeren er invitert til Sykkylven Meir info her:

Næringsministeren er invitert til Sykkylven Meir info her:Sykkylven - Ordføraren inviterer næringsminister Monica Mæland til SykkylvenOrdførar Petter Lyshol har invitert næringsminister Monica Mæland til Sykkylven for mellom anna å sjå…

Continue Reading Næringsministeren er invitert til Sykkylven Meir info her: