Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Oppstart av planarbeid - Detaljregulering tidlegare Jarnes skuleI medhald av plan- og bygningsloven §12-8 varslast det oppstart av arbeidet med detaljregulering av gamle Jarnes skule på Ikornnes. Formålet med…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Varsel om oppstart av detaljregulering for Jarnesmarka Aust, industriområde

Sykkylven - I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 varslast oppstart av reguleringsarbeid for gnr. 43 bnr. 151 samt del av gnr./bnr. 43/8, 43/10 og 43/19, Jarnesmarka Aust. Planen…

Continue Reading Varsel om oppstart av detaljregulering for Jarnesmarka Aust, industriområde