Forbodet mot bruk av open eld utandørs, er no oppheva av brannsjefen

.Sykkylven - Brannsjefen opphevar det generelle forbodet mot open eld utandørs i Sykkylven KommuneSlik veret er no så er det ikkje lenger behov for noko forbod, men vi ber likevel…

Continue Reading Forbodet mot bruk av open eld utandørs, er no oppheva av brannsjefen