Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Høyring – innføring av AutoPASS takstregulativ på ferjesambandTrafikknemnda i Sykkylven ønskjer å gjere innbyggarane merksame på denne høyringa frå Møre og Romsdal fylkeskommune om innføring av AutoPASS takstregulativ…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven kommune minner alle om den store brannfaren vi har i skog og mark…

Sykkylven kommune minner alle om den store brannfaren vi har i skog og mark om dagen. http://www.sykkylven.kommune.no/Modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=13783&Category.ID=620Sykkylven - Aukande skogbrannfareTørke fører med seg betydeleg auka fare for brann i skog…

Continue Reading Sykkylven kommune minner alle om den store brannfaren vi har i skog og mark…

Squash bana er klar til bruk. På knappen “Bestill nå” eller i menyen på…

Squash bana er klar til bruk. På knappen "Bestill nå" eller i menyen på venstre side, kan du reservere tid. Prisen er kr 100,- pr time. Husk at det er…

Continue Reading Squash bana er klar til bruk. På knappen “Bestill nå” eller i menyen på…