Barn i småbarnsavdelinga knytt til Vik barnehage, på Aurdal, vil frå komande barnehageår (2014/2015)…

Barn i småbarnsavdelinga knytt til Vik barnehage, på Aurdal, vil frå komande barnehageår (2014/2015) automatisk bli flytta til Vik barnehage ved overgang til storbarnsgruppe. Dette er ei endring frå tidlegare…

Continue Reading Barn i småbarnsavdelinga knytt til Vik barnehage, på Aurdal, vil frå komande barnehageår (2014/2015)…