Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Varslingstest - fjellskred.Åknes/Tafjord Beredskap iks (ÅTB) har på vegne av kommunane langs Storfjorden ansvaret for befolkningsvarslinga ved ei eventuell fjellskredhending. ÅTB skal no teste systema, som er ein…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Høyring - vedr. nedlegging av Tandstad skule og endring av krinsgrenser/skulestrukturHøyringsfrist: 3. april 2018.Høyringsuttalar skal sendast til: Sykkylven kommune, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven eller e-post:

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Detaljregulering for Klokkehaug 15/1 - Høyring og offentlig ettersynNærings- og utviklingsutvalet vedtok 4. april 2016 å leggje forslag Detaljregulering for Klokkehaug 15/1 ut til første gongs høyring og…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link