A+ A A-

Sykkylven - Byggeareal i Sykkylven

¤EPII_TITLE¤¤EPII_TITLE¤ Leitar du etter bustadtomt i Sykkylven?

Her er nokre tips til korleis finne ledig areal.

I vedtatt  kommuneplan og kommunedelplanar for Sentrum-Ikornnes og Straumgjerde, er det fleire hundre dekar ledig, godkjent areal til bustadføremål. Kommunen ynskjer at meir av dette vert tatt i bruk. Det meste av arealet er i privat eige.

Ved hjelp av kommunen si heimeside og andre nettsider kan du sjølv finne ut kvar det er ledig areal og kven som eig dette.

Sykkylven kommune har nokre tomter ledige i kommunale felt. Imformasjon om desse finn du på heimesida til kommunen www.sykkylven.kommune.no .

For privat areal anbefaler vi å bruke kommuneplanen eller kommunedelplan for sentrum-Ikornnes eller Straumgjerde (sjå heimesida, under planar) for å lokalisere aktuelt areal.

Gjennom www.norgeskart.no eller www.gislink.no finn du gards- og bruksnummer på eigedomar.

www.seeiendom.no kan du også finne ut kven som eig ein bestemt eigedom.

Meir informasjon finn du her: Byggeareal i Sykkylven

Read more http://sykkylven.kommune.no/Modules/Article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=13523&Category.ID=592

Trimrommet

Facebook

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.

Login

Logg inn

Velkommen